Strona główna » Prawo karne

Prawo karne

Występujemy jako obrońcy oraz pełnomocnicy pokrzywdzonych w sprawach karnych oraz karnych-skarbowych na każdym ich etapie: począwszy od postępowania przygotowawczego po postępowanie sądowe, także postępowanie nadzwyczajne. Oferujemy również wsparcie na etapie postępowania wykonawczego, m. in. w zakresie odroczenia wykonania kary czy warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary.

Katalog prowadzonych przez nas spraw karnych jest szeroki, jednakże do najczęściej prowadzonych, należą sprawy w zakresie przestępstw dotyczących:

  • życia i zdrowia (pobicie, bójka, uszczerbek na zdrowiu),
  • mienia i obrotu gospodarczego (oszustwo, kradzież),
  • karuzeli vatowskich,
  • ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (posiadanie oraz obrót narkotykami),
  • wolności (groźby karalne i stalking),
  • rodziny (znęcanie się, alimenty),
  • przestępczości zorganizowanej,
  • bezpieczeństwa w komunikacji (wypadek, jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających),
  • praw autorskich i prawa własności przemysłowej,
  • błędu lekarskiego (narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia, uszczerbek na zdrowiu).
Kancelaria Adwokacka Kowalczyk Łaszczych

Warszawa

Siedziba
ul. Lekarska 2/1
00-610 Warszawa
tel. 509 139 638
sekretariat@adwokaci-kl.pl

Pułtusk

Oddział
ul. Świętojańska 10 lok. 1
06-100 Pułtusk
tel. 663 288 592
sekretariat@adwokaci-kl.pl