Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejszy dokument szczegółowo określa zasady dotyczące polityki prywatności i plików cookies, obowiązujące na stronie internetowej spółki działającej pod firmą Kowalczyk Łaszczych Adwokaci spółka partnerska (dalej: Polityka Prywatności i Cookies).

Korzystanie z naszych stron oznacza akceptację zasad Polityki Prywatności i Cookies, które zostały szczegółowo przedstawione w poniższym dokumencie.

1. DEFINICJE
1.1 Kowalczyk Łaszczych Adwokaci spółka partnerska – oznacza spółkę działającą pod firmą Kowalczyk Łaszczych Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Warszawie (00-610), przy ul. Lekarskiej 2 lok. 1, KRS: 0000921825, NIP: 7011051482, dane kontaktowe: tel. 509 139 638, e- mail: sekretariat@adwokaci-kl.pl.

1.2 Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Kowalczyk Łaszczych Adwokaci spółka partnerska prowadzi serwis internetowy działający w domenie https://adwokaci-kl.pl.

1.3 Użytkownik – oznacza każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z Serwisu, w szczególności podmiot, na rzecz którego zgodnie z Polityką Prywatności i Cookies oraz przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1.4 Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności w formie plików tekstowych, zapisywane na dysku komputera Użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej. W plikach cookies nie są gromadzone dane osobowe, lecz informacje takie jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą Cookies, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

1.5 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.6 Dane Osobowe – oznacza dane osobowe w znaczeniu nadanym przez art. 4 pkt 1 RODO, tj. informacje o zidentyfikowanej (lub możliwej do zidentyfikowania) osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, to osoba którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio; w szczególności na podstawie imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego (np. PESEL), danych o lokalizacji, identyfikatora internetowego; jednego lub kilku szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby

2. POLITYKA COOKIES

2.1 Serwis nie zbiera automatycznie żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w Cookies.

2.2 Podmiotem zamieszczającym Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Kowalczyk Łaszczych Adwokaci spółka partnerska.

2.3 Cookies wykorzystywane są wyłącznie przez Kowalczyk Łaszczych Adwokaci spółka partnerska. W Serwisie nie są zamieszczane Cookies pochodzące od podmiotów trzecich  z zastrzeżeniem pkt 2.4.1.

2.4  Cookies w Serwisie są wykorzystywane:

2.4.1. w celach statystycznych (Google Analytics) – statystyki tworzone przy pomocy Cookies pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

2.4.2. celem usprawnienia nawigacji – Cookies służą optymalizacji korzystania ze stron internetowych; pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

2.5    Serwis stosuje następujące rodzaje Cookies:

2.5.1. Cookies funkcjonalne – zapamiętują wybory dokonywane przez użytkownika (jak np. nazwa użytkownika, preferencje językowe lub region pochodzenia) i zapewniają możliwości dopasowane do użytkownika. Służą do zapamiętywania zmian dokonywanych przez użytkownika w zakresie wielkości i rodzaju czcionki, a także innych części stron internetowych, które użytkownik może dostosowywać do swoich potrzeb. Mogą również zapewniać takie usługi potrzebne użytkownikowi jak oglądanie filmów lub komentowanie na blogu. Informacje, które gromadzą, mogą zostać zachowane jako anonimowe. Pliki te nie mogą śledzić innych stron internetowych przeglądanych przez użytkownika. związane z technicznym działaniem Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika;

2.5.2. Cookies poprawiające wydajność – gromadzą informacje o tym, jak Użytkownik korzysta ze stron internetowych, np. które strony odwiedza najczęściej lub czy otrzymuje komunikaty o błędzie. Nie zbierają one informacji identyfikujących użytkownika. Wszystkie zbierane informacje są anonimowe. Ich zadaniem jest podniesienie wydajności działania stron internetowych.

2.5.3. Cookies ściśle niezbędne – są one konieczne do umożliwienia Użytkownikowi poruszania się po stronach internetowych i korzystania z ich funkcji, jak np. uzyskanie dostępu do chronionych stron. Usługi rejestracji i logowania się nie mogłyby być bez nich świadczone. Tego rodzaju pliki cookie nie zbierają żadnych informacji o Użytkowniku, które mogłyby zostać wykorzystane w celach marketingowych, ani nie zapamiętują miejsc odwiedzanych przez użytkownika w Internecie.

2.5.4. Cookies do targetowania reklam – są wykorzystywane do prezentowania reklam lub wiadomości dopasowanych do użytkownika i jego zainteresowań. Niekiedy, pliki cookie do targetowania reklam są połączone z innymi serwisami internetowymi, jak np. Facebook.

2.5.5. Cookies stałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

2.5.6. Cookies sesyjne – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2.6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.

2.7. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki lub dla najbardziej popularnych przeglądarek pod poniższymi adresami:

– Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

– Google Chrome: http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=pl&answer=61416

– Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

 –   Safari: http://support.apple.com/kb/PH11913

–   Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

2.8.   Kowalczyk Łaszczych Adwokaci spółka partnerska informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

3. POLITYKA PRYWATNOŚCI

3.1. Administratorem danych osobowych jest spółka działająca pod firmą Kowalczyk Łaszczych Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Warszawie (00-610), przy ul. Lekarskiej 2 lok. 1, KRS: 0000921825, NIP: 7011051482.

3.2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez ww. adres korespondencyjny lub za pośrednictwem adresu mailowego: sekretariat@adwokaci-kl.pl.

3.3. Dane Osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych będą przetwarzane przez Kowalczyk Łaszczych Adwokaci spółka partnerska wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych Serwisu.

Gromadzone dane przetwarzane są w następujących celach:

– nawiązania kontaktu z osobą, która wysłała do Administratora wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego umieszczonego w serwisie albo skontaktowała się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego środka komunikacji, w celu udzielenia odpowiedzi zgodnie z zapytaniem lub ustosunkowania się do ww. wiadomości,

– podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,

– podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem,

– wykonania umowy zawartej z Administratorem,

– wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,

– realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie i obrona przez ewentualnymi roszczeniami,

– prowadzenia wewnętrznej administracji Administratora, w tym archiwizacji dokumentacji i prowadzenia wewnętrznych statystyk.

3.4 Podstawę prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych stanowią przepisy: 6 ust. 1 lit. a RODO, 6 ust. 1 lit. b RODO,  6 ust. 1 lit. c RODO, 6 ust. 1 lit. d RODO, 6 ust. 1 lit. f RODO.

3.5. Kowalczyk Łaszczych Adwokaci nie przekazuje i nie dokonuje obrotu Danymi Osobowymi Użytkowników podmiotom trzecim bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez Kowalczyk Łaszczych Adwokaci  Dane Osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

3.6. Polityka Prywatności i Cookies może ulegać zmianom. Wszelkie zmiany jej dotyczące będą publikowane na niniejszej stronie.

3.7. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności i Cookies prosimy kontaktować się za pośrednictwem serwisu internetowego za pomocą zakładki Kontakt.

Kancelaria Adwokacka Kowalczyk Łaszczych

Warszawa

Siedziba
ul. Lekarska 2/1
00-610 Warszawa
tel. 509 139 638
sekretariat@adwokaci-kl.pl

Pułtusk

Oddział
ul. Świętojańska 10 lok. 1
06-100 Pułtusk
tel. 663 288 592
sekretariat@adwokaci-kl.pl