Blog

Czy mogę podwyższyć/obniżyć alimenty?

Jak wiemy, nic nie jest dane na zawsze. Alimenty oraz ich wysokość również wpisują się w tę maksymę. Zgodnie z art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”. Przypomnijmy, iż w przypadku alimentów mamy do czynienia z uprawnionym do ich otrzymywania, jak również z …

Czy mogę podwyższyć/obniżyć alimenty? Read More »

Mam prawomocny wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności. Czy muszę już się pakować?

Najlepszą odpowiedzią na tak zadanie pytanie będzie: niekoniecznie. Przepisy przewidują możliwość odroczenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności. Co więcej, są przypadki, w którym sąd jest zobowiązany karę odroczyć. OBLIGATORYJNE ODROCZENIE WYKONANIA KARY Sąd nie ma pola manewru w przypadku, gdy skazany cierpi na chorobę psychiczną lub inną chorobę uniemożliwiającą wykonywanie zasądzonej kary. W takim przypadku …

Mam prawomocny wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności. Czy muszę już się pakować? Read More »